wyrażenia regularne

Visual Studio – Replace in Files całych linii

Posted on

Za pomocą funkcji Replace (Replace in Files) można również dopasować znaki końca linii (\r\n). Trzeba jednak użyć switcha Use Regular Expressions.

Przykładowo chcemy wykasować wszystkie linie nawierające komentarz //Given (Unit Testy).

.*//Given\r\n

Replace in document, Visual Studio

Wyrażenia regularne w C# (Replace)

Posted on

public class CustomHtmlTagsEncoder
{
  public string Encode(string text)
  {
    string encoded = HttpUtility.HtmlEncode(text);

    var regex = new Regex(@"<(\s*br\s*/?\s*)>", RegexOptions.IgnoreCase);

    var decodedBr = regex.Replace(encoded, "<$1>");

    return decodedBr;
  }
}

Najciekawszy moment to regex.Replace(text, “$1“);
Za pomocą $ możemy wpisywać sekwencje które wcześniej zostały złapane za pomoca nawiasów. $0 oznacza cały dopasowany string, w powyższym przypadku byłoby to razem z ‘&lt ;…’