windows

Usprawnianie Win10

Posted on Updated on

https://www.howtogeek.com/269331/how-to-disable-all-of-windows-10s-built-in-advertising/

Czyszczenie autostartu:
* http://marcinmazurek.com.pl/gdzie-jest-autostart-w-windows-10
* https://www.windowscentral.com/how-control-apps-startup-windows-10
Task Manager -> Startup

Wycinanie rzeczy z Menu start -> PPM na tile’u:
start menu win 10 removing

Testowy użytkownik (np dla Scheduled Tasks)

Posted on Updated on

Działa na Windows 8.1

Dodać użytkownika bez MicrosoftAccount.
http://www.avoiderrors.net/create-a-new-local-user-account-in-windows-8/

Nadać prawa “logon as batch job”
http://www.brooksnet.com/faq/117-02.html

Przykład:
user: schtasksUser
pass: user1

Z takiego użytkownika można korzystać w testach deployujących. Można takie ustawienia wcommitować do Repozytorium, nie jest to żadna tajemnica, a inni developerzy mogą sobie tego samego użytkownika utworzyć i również testy deployujące przejdą im lokalnie.

Run as administrator (ustawić na pliku)

Posted on

Jeśli jesteśmy znudzeni klikać na każdym razem PPM i “Run As Administrator” może wymusić aby dany program zawsze się tak uruchamiał. Aktualnie mam potrzebę aby Visual Studio jak i Total Commander na jednej z wirtualek były zawsze uruchamaine z uprawnieniami administrator.
Wybieramy właściwości pliku a nastepnie zakładkę Compatibility. Na dole jest opcja Run this program as an administrator:

Run as administrator

Od teraz na pliku pojawi się charakterystyczna “tarcza”:

Run program as administrator, shield

Favorites w Windows Explorer

Posted on

Po lewej w Exploratorze mamy skróty do folderów z których najczęściej korzystamy. Sa one nam dane z systemem, a dodatkowo niektóre aplikacje się tam instaluja. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę, że moga całkowicie pozmieniać te foldery.

Favorites

windows explorer favorites
Add current location to Favorites

Dodanie kilku folderów, z których korzystamy codziennie na pewno przyspieszy nasza prace.

Libraries

Poniższy obrazek pokazuje nam jak dodać folder do Libraries. Różnica między nimi jest taka, że czasem inny program (np przegladka, lub jakiś program do obrabiania plików) chce coś pobrać zapisac na naszym dysku i wtedy otwiera sie okienko Exploratora i mamy do pomocy albo obywda Favorites i Libraries albo tylko jedno.

Create new library in Windows Explorer