unix

Ściągawka z komendami konsolowymi

Posted on Updated on

git reflog | grep menus
– wyszuka wszystkie zawierające “menus”

grep -t DotSetting .gitignore

find . -type f -name *.csproj
– wyszukaj rekursywnie pliki zgodne z patternem

find . -type f -name *.csproj -delete
– dodaj na koniec “-delete” i skasuje je

git reflog | less

Posted on Updated on

https://en.wikipedia.org/wiki/Less_(Unix)#Frequently_used_commands
Najważniejsze skróty to Spacja oraz ‘b’. (chociaż właśnie sprawdziłem i te skróty działają również w git consoli)

git reflog | less -p Rhino

– wyszukaj wszystkie commity mające “Rhino” w nazwie

Tail i head pomocne dla listujących komend Gita

Posted on Updated on

git reflog wylistuje wszystko co się zmieści na stronie, i trzeba wcisnąć ‘q’ żeby wyjść z trybu oglądania dalszej historii.

git reflog | head -9 – pokaże tylko ostatnie 9 wpisów.

Z drugiej strony listy pobierze nam dane ‘tail’.