Power Shell

Testowy użytkownik (np dla Scheduled Tasks)

Posted on Updated on

Działa na Windows 8.1

Dodać użytkownika bez MicrosoftAccount.
http://www.avoiderrors.net/create-a-new-local-user-account-in-windows-8/

Nadać prawa “logon as batch job”
http://www.brooksnet.com/faq/117-02.html

Przykład:
user: schtasksUser
pass: user1

Z takiego użytkownika można korzystać w testach deployujących. Można takie ustawienia wcommitować do Repozytorium, nie jest to żadna tajemnica, a inni developerzy mogą sobie tego samego użytkownika utworzyć i również testy deployujące przejdą im lokalnie.

Power Shell Execution Policies in C#

Posted on Updated on

Mam aplikację która uruchamia skrypty PowerShell (*.ps1). W aktualnych windowsach są różnie polityki (wyjątkowo na stronie Microsoftu było do wystarczająco wytłumaczone about_Execution_Policies) odnośnie uruchamiania skryptów. Zdarzyło się, że pierwsza osoba, u której testowałem miała ustawienia Restricted i nie można było uruchomić plików ze skryptem.

Radą na to jest tymczasowe (w ramach danego procesu) zezewolenie na takowe skryptów uruchamianie:

private void TemporaryAllowRunningPowerShellScripts()
{
    var powerShell = PowerShell.Create();

    powerShell.AddScript("Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process");

    powerShell.Invoke();
}

Podczas developowania uruchamiam wiele skryptów różnych i chciałbym znieść restrictions:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -scope CurrentUser