peek definition

Porównywanie tego samego pliku na jednym ekranie (split) w Visual Studio

Posted on Updated on

Czasem warto porównać fragmenty kodu będące w tej samej klasie. Do tej opcji wchodzimy poprzez WINDOW->Split, a efekt jest taki:

split in visual studio

Opcja jest trochę trudna do znalezienia. Gdy chciałem ją użyć to szukałem Prawym Przyciskiem Myszy na belce aktualnej klasy. Były tam opcje takie jak “New Horizontal Tab Group”, “New Vertical Tab Group”, które robią podobne rzeczy ale nie pozwalają na oglądanie tego samego pliku side-by-side.

Peek definition

Podobny efekt daje kliknięcie na metodzie “Peek Definition”. Jest otwierane inne okno z definicją zaraz pod interesującą nas metoda. Efekt wygląda tak:

peek definition in visual studio