NancyFX

Nancy – zasłanianie się danych podczas bindowania z POST

Posted on Updated on

Mamy następujący kawałek kodu. Nancy – moduł REST który coś tam robi.

public class TopicsModule : NancyModule
{
  public class Note
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Content { get; set; }
  }

  public TopicsModule()
    : base("/api/topics")
  {
    Post["/{id:int}"] = parameters =>
    {
      var id = (int)parameters.id.Value;

      Note note = this.Bind<Note>();
      // note.Id == ?
     
      // ...
    }
  }
}

Wywołujemy request typu POST pod adres http://localhost/api/topics/11 z następującym body:

{ 
 id: 44, 
 content: 'nowy tekst'
}

Teraz pytanie – Jaka będzie wartość note.Id?

Spodziewałem się wartości 44 i trochę się namęczyłem szukając dlaczego nie jest to 44.
Mechanizm bindowania działa tak, że najpierw brane są wartości z URLa, później z Query stringa, a dopiero na końcu z body requestu. W powyższym przypadku note.Id wynosić więc będzie 11.

Musimy więc w kodzie zapewnić aby nie było kolizji tych nazw, np:

public class TopicsModule : NancyModule
{
  public class Note
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Content { get; set; }
  }

  public TopicsModule()
    : base("/api/topics")
  {
    Post["/{topicId:int}"] = parameters =>
    {
      var topicId = (int)parameters.topicId.Value;

      Note note = this.Bind<Note>();
      // note.Id == 44
     
      // ...
    }
  }
}

Ścieżki bezwzględne w Nancy zamiast HttpContext.Current.Server.MapPath()

Posted on

Dzisiejszy bohater – IRootPathProvider.GetRootPath().

Zamiast

public HomeModule()
{
  string filePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("/Pdf/VERDANA.ttf");
  // ...
}

Używam

public HomeModule(IRootPathProvider pathProvider)
{
  string filePath = Path.Combine(pathProvider.GetRootPath(), "Pdf/VERDANA.ttf");
  // ...
}

Po prostu lubię się pozbywać zależności od HttpContext.Current

Źródło: Nancy – The root path

Nancy nie pokazuje plików z katalogu /Scripts

Posted on

Domyślna konfiguracja Nancy zwrócić 404 po próbie “localhost://Scripts/angular.js” (mimo, że plik tam jest).

Każdy framework ma jakieś reguły które pliki pokazywać a których nie (ASP.MVC nie pokaże nam pliku home.cshtml) i ma to sens.

W Nancy jest to też dobrze wyjaśnione Managing Static Content. Mały problem jest że na górze tej strony jest

TL;DR: stick stuff in /Content .. done.

Zrobiłem tak w jednym/drugim projekcie bo były proste, niestety zrobiłem też tak w kolejnym, który już nie był prosty. Problem pojawi się zawsze gdy dociąga się biblioteki Nugetem. Wtedy wszystkie JavaScripty lądaja właśnie w /Scripts, analogicznie style w /Styles itd. Lepiej tych plików stąd nie ruszać, ze względu na przyszłe aktualizacje tych bibliotek.

Na Managing Static Content trzeba poczytać dużo niżej aby poczytać jak włączyć pokazywanie plików ze /Scripts:

public class Bootstrapper : DefaultNancyBootstrapper
{
  protected override void ConfigureConventions(NancyConventions conventions)
  {
    base.ConfigureConventions(conventions);

    conventions.StaticContentsConventions.Add(
      StaticContentConventionBuilder.AddDirectory("/Scripts", "/Scripts")
    );
  }
}