logowanie

Logowanie błędów (kod)

Posted on

private static readonly ILog Logger = LogManager.GetLogger("ProductImportLogger");
private static readonly ILog _logger = LogManager.GetLogger(typeof (SitePropertyContentAreaControl));
private static readonly ILog Log = LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

Dlaczego:
* korzystanie ze statycznego LogManager
* wyciąganie po nazwie – “ProductImportLogger”, albo trzy inne sposoby
* static

Logowanie

Posted on Updated on

Ustawienia logowania mogą się zmienić na innych środowiskach gdy korzystamy z transformation.