less

git reflog | less

Posted on Updated on

https://en.wikipedia.org/wiki/Less_(Unix)#Frequently_used_commands
Najważniejsze skróty to Spacja oraz ‘b’. (chociaż właśnie sprawdziłem i te skróty działają również w git consoli)

git reflog | less -p Rhino

– wyszukaj wszystkie commity mające “Rhino” w nazwie