git-cherry-pick

Izolowanie trwałych lokalnych zmian od głównego brancha (git cherry-pick)

Posted on Updated on

Przeniesiono na https://krzysztofmorcinek.wordpress.com/2016/02/16/git-cherry-pick-izolowanie-trwalych-lokalnych-zmian-od-glownego-brancha/