Execution policy

Power Shell Execution Policies in C#

Posted on Updated on

Mam aplikację która uruchamia skrypty PowerShell (*.ps1). W aktualnych windowsach są różnie polityki (wyjątkowo na stronie Microsoftu było do wystarczająco wytłumaczone about_Execution_Policies) odnośnie uruchamiania skryptów. Zdarzyło się, że pierwsza osoba, u której testowałem miała ustawienia Restricted i nie można było uruchomić plików ze skryptem.

Radą na to jest tymczasowe (w ramach danego procesu) zezewolenie na takowe skryptów uruchamianie:

private void TemporaryAllowRunningPowerShellScripts()
{
    var powerShell = PowerShell.Create();

    powerShell.AddScript("Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process");

    powerShell.Invoke();
}

Podczas developowania uruchamiam wiele skryptów różnych i chciałbym znieść restrictions:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -scope CurrentUser