Enitity Framework

Przekazywanie flagi dotyczącej kierunku sortowania zamiast wywoływania OrderBy() i OrderByDescending()

Posted on

Taka oto extension method: