casting

Dzielenie z resztą bez rzutowania na float

Posted on Updated on

Przeniesione na https://krzysztofmorcinek.wordpress.com/2017/12/18/dzielenie-z-reszta-bez-rzutowania-na-float/