C#

Sposób na wyrugowanie nulli z projektu

Posted on Updated on

null to zło: https://www.infoq.com/presentations/Null-References-The-Billion-Dollar-Mistake-Tony-Hoare

A teraz jak sobie z tym radzę:
– nigdzie explicite nie tworzyć null
– uczynić wszystkie obiekty immutable z konstruktorem mającym Guardy przeciw null, zapobiegnie to inicjalizowania nullami gdy nic nie zostało ustawione explicite
– uważać na metody LINQ typu FirstOrDefault(), więc albo unikać “OrDefault”, czyli korzystać z First(), Single(), albo odpowiednio zająć się sytuacjami gdy jednak ten defaultowy null może być przekazany
– Guardy na input z zewnętrz do naszych serwisów, chodzi o wywołania naszego kodu przez kod kliencki (ale gdyby to miał być UI to sytuacja jest analogiczna – nie wpuszczać nulli).

Przeoczyłem coś oczywistego?
Czy może ktoś uważa, że to jest naiwnie zbyt proste i się nie uda.

Biblioteka Refit lepsza od RestSharp

Posted on Updated on

Po lekturze Exploring refit, an automatic type-safe REST library for .NET Standard i zamienieniu bibliotek w jednym projekcie mogę stwierdzić że Refit jest po prostu lepszy.

Tak wygląda korzystanie z niego:

public interface IGitHubApi
{
  [Get("/users/{user}")]
  Task<User> GetUser(string user);
}


var gitHubApi = RestService.For<IGitHubApi>("https://api.github.com");

var octocat = await gitHubApi.GetUser("octocat");

RestSharp problem z deserializacją

Przy okazji jeśli wywala wam się serializacja w RestSharp’ie to może powodem jest brak domyślnego Json.NET – Newtonsoft serializera. Opis jak sobie z tym poradzić

Zapętlone projekty? – rozwiązaniem interfejs

Posted on

Mam projekt Persistence, który odpowiada za połączenie interfejsów repozytoriów z EntityFrameworkiem (Architektura heksagonalna). Dużą częścią tego projektu są SampleData. Są to dane, którymi seedujemy baze za starcie, aby można było wyklikać skomplikowane scenariusze na podczas Demo, oraz aby na nich można było odpalać UI testy w Selenium. (aplikacja pobiera dane z innych źródeł więc niemożliwe jest wypełnienie danych poprzez wyklikanie z przeglądarki).

Tak wyglądał kod, gdy wszystko było w jednym projekcie:

class MyContext : DbContext
{
  public DbSet<User> Users { get; set; }
}

class MigrationsConfiguration : DbMigrationsConfiguration<MyContext>
{
  protected override void Seed(MyContext context)
  {
    SeedConfiguration.Seed(context);
  }
}

class SeedConfiguration
{
  public static void Seed(MyContext context)
  {
    var user = new User
    {
      Id = 1,
      UserName = "John Galt"
    };

    context.Users.AddOrUpdate(x => x.Id, user);
  }
}

Ten SampleData był już osobnym katalogiem i zaczał z czasem bardzo rosnąć. Stało się jasne, że Persistence sam w sobie bardzo rzadko się zmienia (czasem jakieś migracje, nowe pola), czyli jest “stabilny”. Natomiast SampleData było żywe (nowe rzeczy, refactoringi itp).

Jest to więc znakomity kandydat do wydzielenia nowego projetku. I tutaj pojawił się problem. Persistence potrzebowało mieć referencję do SampleData, aby wywołać explicite metodę Seed(), a SampleData potrzebowało referencję do Persistence aby mieć DbContext na którym operuje.

Tego problemu nie zauważyłem od razu, dopiero na końcu wydzielania nowego projektu uderzyło mnie to. Cięzko było to obejść :/ Próbowałem coś w stylu ładowanie dynamiczne dll’ek z katalogu i skanowanie refleksja kto implementuję metodę którą chcemy wywołać – wszystko HACKy. Nie warto robić hacków więc zostawiłem temat. Po miesiącu rozwiązanie samo mnie uderzyło gdy wcale o nim nie myślałem 🙂 i był to nowy interfejs.

Kod gdy mamy dwa projekty i Persistence ma referencję do SampleData

// SampleData project
public interface ISampleDataContext
{
  DbSet<User> Users { get; set; }
}

class SeedConfiguration
{
  public static void Seed(ISampleDataContext context)
  {
    var user = new User
    {
      Id = 1,
      UserName = "John Galt"
    };

    context.Users.AddOrUpdate(x => x.Id, user);
  }
}

// Persistence project
class MyContext : DbContext, ISampleDataContext
{
  public DbSet<User> Users { get; set; }
}

class MigrationsConfiguration : DbMigrationsConfiguration<MyContext>
{
  protected override void Seed(MyContext context)
  {
    // works cause MyContext implements ISampleDataContext
    SeedConfiguration.Seed(context);
  }
}

Czyli eleganckie rozwiązanie zgodne z OOP.

Od siebie mogę dodać, że nawet jeśli wydzieleniu tego projetku było ważną rzecza (nie tylko ja widziałem tą potrzebę) to nie warto było robić z tego powodu dirty HACKA. Czasem lepiej poczekać, pogadać z różnymi ludżmi… Czasem ktoś nam poda dobre rozwiązanie a czasem ono samo do nas przyjdzie.

Niepisane (już spisane) zasady w projekcie C#

Posted on Updated on

Chciałem po prostu spisać dla potomnych rzeczy które dotychczas może nie były spisane.
Będą dopisywane nowe.

 • nazywanie zmiennej “_” oznacza, że ta zmienna jest nieistotna i pomijamy ją w dalszym kodzie, mimo że musimy jej użyć. Najczęściej pojawia się w lambdach, ale jest też kilka przykładów w pozostałym kodzie, np:

  static readonly ConcurrentDictionary<string, UserModel> LoggedInUsers;
  
  public static void Unsubscribe()
  {
    UserModel _;
    LoggedInUsers.TryRemove(Login, out _);
  }
  

* Przeczytana i zrozumiana książka Clean Code, Czysty kod
* R# nie sugeruje zamieniania na var.
* nie używamy ref i out.
* brak zakomentowanego kodu, jeśli coś kiedyś byśmy potrzebowal, to do tego służy system kontroli wersji (git)
* korzystanie z tooli (R#, StyleCop etc), jeśli jakaś reguła może być automatyczna to ludzie nie powinni tracić czasu na ręczne (mentalne) Code Review.

Option zamiast wzorca TryGetValue(…, out value)

Posted on

Przedstawię dziś klasę całkiem naturalną z punktu widzenia programisty funkcyjnego. Gdyby to przełożyć na język bliski naturalnemu to jest to konstrukcja, która “albo posiada wartość zadeklarowanego typu, albo tej wartości nie ma”. Posłużę się od razu przykładami.

Są przypadki, gdzie nie wiemy czy dostaniemy wartość czy nie. Klasyczny przypadek to parsowanie. Gdy korzystamy z wzorca TryGetX kod wygląda:

int value;
if(int.TryParse(currentLine, out value))
{
  // happy path
}
else
{
  // else path
}

Typ ten można przekazywać dalej do innych funkcji lub zwracać z aktualnej funkcji. Dzięki temu dalej w flow działania aplikacji nie potrzebujemy 2 różnych funkcji przyjmujących raz happy path a raz failure path. Ostatecznie na końcu i tak trzeba “rozpakować” tą wartość, ale po drodze mogą zdarzyć się na przykład funkcje logujące, albo obsługujące wspólnie “brak danych” jak np HTTP 404. W przykładzie z TryGetX() wiadomość o sukcesie mamy tylko

var maybeResult = GetResults(data);
if(maybeResult.HasValue == false)
{
  return HttpStatusCode.NotFound; // 404
}

Jak na przykład może wyglądać taka klasa (inne nazwy to Maybe):

Refactoring wyrzucający części niezmienne poza IFa

Posted on

W IF’ach powinniśmy robić tak mało jak to tylko możliwe, przykład:

if (HasInternalDocuments(AdditionalDocuments))
{
  AdditionalDocumentsGroup = new AdditionalDocumentsGroup(AdditionalDocuments);
}
else
{
  AdditionalDocumentsGroup = new AdditionalDocumentsGroup(new List<Document>());
}

To co mi się nie podoba jest zaznaczone poniżej na niebiesko. Jest to część która jest identyczna zarówno dla sekcji IF jak i ELSE. Dopiero kod podkreślony na czerwono jest różny w IF oraz ELSE i to jest miejsce którym powinniśmy “sterować” właśnie za pomocą instrukcji warunkowych.

Duplication inside IF statement
Duplication inside IF statement

Refactoring który wyrzuca to co jest “wspólne” poza instrukcję warunkową

IEnumerable<Document> internalDocuments;

if (HasInternalDocuments(AdditionalDocuments))
{
  internalDocuments = AdditionalDocuments;
}
else
{
  internalDocuments = new List<Document>();
}

AdditionalDocumentsGroup = new AdditionalDocumentsGroup(internalDocuments)

Jeszcze dalej można to zamienić na coś poniższego. Nie jest to już jednak istota tego refactoringu to syntactic sugar który nam daje .NET:

var internalDocuments = HasInternalDocuments(AdditionalDocuments)
  ? AdditionalDocuments
  : Enumerable.Empty<Document>();

AdditionalDocumentsGroup = new AdditionalDocumentsGroup(internalDocuments);

To jest taki minimalny przykład. Najgorsze są długie switche w których kopiowane są kilku linijkowe wyrażenia gdzie tak naprawdę wartość testowanej w switchu wartości ma tylko wpływ na jedną zmienną.

Refactoring prowadzi do dalszych usprawnień

Ten typ zmieniania kodu jest bardzo niedoceniany. Zazwyczaj nie chodzi tylko o to że zmienimy trochę kodu. BARDZO CZĘSTO prowadzi to do dalszych usprawnień, bo zauważyliśmy że:

 • inne warunki można rozpisać inaczej lub opuścić
 • kolejne duplikacje kodu można uwspólnić
 • w jakieś kawałki kodu nie wejdziemy nigdy

Generic memoization method (C#)

Posted on

Func<T, R> Memoize<T, R>(Func<T, R> func)
{
  var cache = new Dictionary<T, R>();
  return arg =>
  {
    R result;
    if (cache.TryGetValue(arg, out result))
      return result;

    result = func(arg);
    cache.Add(arg, result);

    return result;
  };
}

void Test()
{
  var powerMem = Memoize<int, int>(a =>
  {
    Console.WriteLine("{0}^2 is {1}", a, a * a);
    return a*a;
  });

  powerMem(1); // Wypisze tylko teraz na konsole
  powerMem(1);
}

void Test2()
{
  var addMem = Memoize((Tuple<int, int> arg) =>
  {
    Console.WriteLine("adding {0} + {1}; ", arg.Item1, arg.Item2);
    return arg.Item1 + arg.Item2;
  });

  addMem(Tuple.Create(1, 2)); // Wypisze tylko teraz na konsole
  addMem(Tuple.Create(1, 2));
}

Z książki Real-World Functional Programming rozdział 10.4.

Ścieżki bezwzględne w Nancy zamiast HttpContext.Current.Server.MapPath()

Posted on

Dzisiejszy bohater – IRootPathProvider.GetRootPath().

Zamiast

public HomeModule()
{
  string filePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("/Pdf/VERDANA.ttf");
  // ...
}

Używam

public HomeModule(IRootPathProvider pathProvider)
{
  string filePath = Path.Combine(pathProvider.GetRootPath(), "Pdf/VERDANA.ttf");
  // ...
}

Po prostu lubię się pozbywać zależności od HttpContext.Current

Źródło: Nancy – The root path

log4net – prosty setup

Posted on

Bibliotekę log4net pobieramy z pomoc Nugeta.

W web.config dodajemy sekcje o log4net do <configSections> oraz konfigurujemy logowanie do pliku “logs\Log.txt”.

<configuration>
  <configSections>
   <section name="log4net" type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler, log4net" />
  </configSections>
 <log4net>
  <appender name="LogFileAppender" type="log4net.Appender.FileAppender">
   <param name="File" value="logs\Log.txt" />
   <param name="AppendToFile" value="true" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %-5p %c %m%n" />
   </layout>
  </appender>
  <root>
   <level value="ALL" />
   <appender-ref ref="LogFileAppender" />
  </root>
 </log4net>
</configuration>

W miejscu gdzie startuje nasz framework (np. Application_Start() w Global.asax, Bootstrapper.ApplicationStartup() dla Nancy) umieszczamy

// Remember about this line
XmlConfigurator.Configure();

// Just check out
ILog logger = LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
logger.Info("Starting");

Często zapomina się o XmlConfigurator.Configure();

Jest to setup minimum, aby tylko zadziałało. Oczywiście polecam się bawić innymi ustawieniami log4neta.

Generowanie klas C# na podstawie JSONa

Posted on

Aktualnie mam projekt, który jest praktycznie w całości w JavaScript (dokładnie AngularJS). Nie miał na początku być aż taki, wydawało mi się, że zdecydowanie więcej funkcjonalności wylądauje w back-endzie. Wszystkie modele są po stronie JS. Celowo, ponieważ nie chciałem utrzymywać modeli i DTO’s tutaj i tutaj.

Pojawiła się jednak potrzeba żeby mieć twardo typowaną strukturę danych po stronie C#. Z pomocą przyszło proste narzędzie json2csharp/.

Moja potrzeba modeli po stronie C# ogranicza się tylko do jednego przypadku więc uprościłem sobie sposób wrzucania tych klas. Wszystkie ok. 20 wygenerowanych klas wylądowało w jednym pliku. Nie przejmowałem się że niektóre klasy są nadmiarowe, np. mogłoby być:

public Address HomeAddress;
public Address WorkAddress;

a było:

public HomeAddress HomeAddress;
public WorkAddress WorkAddress;

Najważniejsze że szybko uzyskałem dostęp do obiektów.