body

Nancy – zasłanianie się danych podczas bindowania z POST

Posted on Updated on

Mamy następujący kawałek kodu. Nancy – moduł REST który coś tam robi.

public class TopicsModule : NancyModule
{
  public class Note
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Content { get; set; }
  }

  public TopicsModule()
    : base("/api/topics")
  {
    Post["/{id:int}"] = parameters =>
    {
      var id = (int)parameters.id.Value;

      Note note = this.Bind<Note>();
      // note.Id == ?
     
      // ...
    }
  }
}

Wywołujemy request typu POST pod adres http://localhost/api/topics/11 z następującym body:

{ 
 id: 44, 
 content: 'nowy tekst'
}

Teraz pytanie – Jaka będzie wartość note.Id?

Spodziewałem się wartości 44 i trochę się namęczyłem szukając dlaczego nie jest to 44.
Mechanizm bindowania działa tak, że najpierw brane są wartości z URLa, później z Query stringa, a dopiero na końcu z body requestu. W powyższym przypadku note.Id wynosić więc będzie 11.

Musimy więc w kodzie zapewnić aby nie było kolizji tych nazw, np:

public class TopicsModule : NancyModule
{
  public class Note
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Content { get; set; }
  }

  public TopicsModule()
    : base("/api/topics")
  {
    Post["/{topicId:int}"] = parameters =>
    {
      var topicId = (int)parameters.topicId.Value;

      Note note = this.Bind<Note>();
      // note.Id == 44
     
      // ...
    }
  }
}