Uncategorized

[StyleCop] Reguły które wyłączam

Posted on Updated on

… kiedyś opiszę te podstawowe …

A teraz te, z którymi na bieżąco trzeba sobie radzić.

* EF add-migration dodaje trailing whitespace (SA1028) w klasach z kodem migracji. – rozwiazanie niżej w treści posta (Exclude tylko dla danego namespace)

Można wyłączyć reguły per projekt (namespace, class, etc)

Gdy StyleCop zaoferuje nam fixa to możemy dać “Suppress in suppression file” i wtedy zostanie utworzone coś takiego:

// GlobalSuppressions.cs

// This file is used by Code Analysis to maintain SuppressMessage 
// attributes that are applied to this project.
// Project-level suppressions either have no target or are given 
// a specific target and scoped to a namespace, type, member, etc.

using System.Diagnostics.CodeAnalysis;

[assembly: SuppressMessage("StyleCop.CSharp.DocumentationRules", "SA1618:Generic type parameters must be documented", Justification = "<Pending>", Scope = "member", Target = "~M:YourOrganization.Project.Class``2(AutoMapper.IMappingExpression{``0,``1},System.Linq.Expressions.Expression{System.Func{``1,System.Object}})~AutoMapper.IMappingExpression{``0,``1}")]

Dużo przewijania w prawo.

Exclude tylko dla danego namespace

GlobalSuppressions.cs można wrzucić dowolny katalog i wtedy będzie dotyczyło tylko tych z danego i poniżej. Zakładam że namespace’y odpowiadają katalogom.

Advertisements

Szachy – kilka rzeczy do zapamiętania dla mnie

Posted on

  • czasem się zapędzam pojedynczą figurą (czasem za jakimś pionkiem), to zazwyczaj jest później ciężko wrócić i wybronić tego konika (zazwyczaj konikiem najtrudniej uciec).
  • próbować łapać gdy Goniec i Konik atakują piona obok Króla (wtedy nie ma znaczenia że Królowa broni, bo i tak nie można jej użyć.

Poczucie humoru się przydaje

Posted on

Poczucie humoru jako przedmiot szkolny

Niby domyślnie gdzieś sobie staram robić jaja w projektach, z tym nie ma problemu i fakt – przydaje się bardzo. Jednak czasem gdy sytuacja zbyt zgęścieje wtedy trzeba sobie przypomnieć ten wpis i też jakieś jaja porobić.

Nazewnictwo plural czy singular

Posted on Updated on

UserList, a nie UsersList

DesignRepository zamiast DesignsRepository

Przykład nazw kontrollerów w Angularze:
UserCtrl,
UserListCtrl,
ewentualnie NewUserCtrl

Różne

Posted on

Przykład złego komentarza:

// Deep copy
var settingsClone = jQuery.extend(true, {}, settings);

Fajnie że jest opisane że ta konstrukcja robi kopię właściwość po właściwości, lepiej by jednak było zawrzeć to w funkcji i odpowiednio nazwać:

function CreateDeepCopy(obj) {
    return jQuery.extend(true, {}, obj);
}

Jedyne czego jeszcze tutaj brakuje (ale to już bardzo się czepiam) to opis, że ten sposób skopiuje też funkcje, a nie tylko właściwości, bo akurat to było dalej istotne.

Wielowątkowość w teorii i praktyce

Image Posted on Updated on

multithreading in theory and practice

Korzystanie z async/await to ciężki kawałek chleba więc polecam lekturę Don’t Block on Async Code (w pigułce fajne rzeczy).

Coś o estymowaniu

Posted on

estymujemy na 2 punkty

“to zadanie jest banalne, wyestymujmy je na 2pkt”