Angielski

logging – poprawna nazwa gdy chcemy coś logować do pliku (Output, cokolwie).

disruptive – niszczący