Experiment

Ta strona to raczej tylko eksperyment. Mam bloga o programowaniu, tutaj chcę tylko pisać jak najwięcej bez zastanawiania się czy ma to wartość dla innych osób. Jeśli znalazłeś jakieś tematy naprawdę wartościowe to proszę napisz mi o tym

Wpisy mogą zawierać błędy, możesz napisać komentarz, a ja skoryguję.

This site is just an experiment. I have blog about programming, here I want to write as much as possible without carrying about importance for another people. If you found some topics here really valuable please write me about it

Posts can contain errors (bugs), you can write a comment, and I will correct them.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s