Droga przejścia na F# z projektu pisanego w C#

Posted on Updated on

Jak należy przepisać istniejący kod (nie wszystko należy przepisać, ale na pewno nowy kod w C# powinien być pisany w oparciu o to) w C#:

– proste struktury danych muszą być immutable
– złożone struktury danych (zawierający kolekcje innych struktur) “powinny” być immutable (nie mam jeszcze na tyle doświadczenia, żeby stwierdzić czy bardziej “muszą” czy “powinny”)
– kod powinien być pisany bez for i foreach a zamiast tego z użyciem LINQ (Select, Zip, SelectMany, Concat, itd…)
– świat bez nulli – wytłumaczę później

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s