Niuanse JavaScript (zaliczone problemy)

Posted on Updated on

Na bazie doświadczeń z Agnularem 1.x

Wszystkie url kierujące do przeglądarki (np WebApi, linki) powinny się rozpoczynać od slasha (‘/’)

Markup który się wygeneruje w danej kolumnie przy korzystaniu z DataTables:

"render": function (data) {
    return '<a href="/items/' + data + '">' + data + '</a>';
}

Jeśli zapomnimy o slashu (href=”items/’ …) a jesteśmy na stronie localhost:8080/users to jedne przegląrki wygenerują adres localhost:8080/items/4 a inne (IE – może tylko w niektórych wersjach) wygenerują adres localhost:8080/users/items/4.

Podobnie przy odpytywaniu api:

P
$http.get('/api/items').success( // ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s