Timeout czyli kolejny plus dla DateTime.UtcNow

Posted on Updated on

Taki “synchronizator”, który dodatkowo przerwie czekanie po kilku sekundach.

private static void WaitWithTimeout()
{
  var startTime = DateTime.Now;

  while (true)
  {
    lock (SyncRoot)
    {
      if (!_isOperationInProgress)
      {
        return;
      }
    }

    if (DateTime.Now - startTime > TimeSpan.FromSeconds(3))
    {
      throw new TimeoutException("Max duration exceeded");
    }

    Debug.WriteLine("Waiting for xxx with timeout...");
    Task.Delay(TimeSpan.FromMilliseconds(50)).Wait();
  }
}

Użycie DateTime.Now sprawia, że ten kod wywali się na pewno raz w roku podczas zmiany czasu na letni/zimowy czy tam na odwrót. Oczywiście optymiści powiedzą że na pewno nam się to nie przytrafi bo prawdopodobieństwo małe… Ach Ci optymiści 😀 A potem grzebiesz w gównie (najczęściej nie swoim) bo nie możesz zreprodukować.

DateTime.UtcNow zrobi robotę.

private static void WaitWithTimeout()
{
  var startTime = DateTime.UtcNow;

  while (true)
  {
    lock (SyncRoot)
    {
      if (!_isOperationInProgress)
      {
        return;
      }
    }

    if (DateTime.UtcNow - startTime > TimeSpan.FromSeconds(3))
    {
      throw new TimeoutException("Max duration exceeded");
    }

    Debug.WriteLine("Waiting for xxx with timeout...");
    Task.Delay(TimeSpan.FromMilliseconds(50)).Wait();
  }
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s