Czyszczenie w repo

Posted on Updated on

Wyrzucenie wszystkich plików pozostałych po rozwiązywaniu konfliktów (*.orig):
Z konsoli unixowej:

find Mobile -type f -name '*.orig' | xargs rm

Na kiedyś

Napisać programik, który z katalogu i podkatalogów usuwa wszystkie pliki *.cs, które nie wchodzą w skład żadnego *.csproj. Są to pliki pozostałości po złych mergach (bo jak zostawię za dużo to nikt mi głowy nie urwie…).

3 thoughts on “Czyszczenie w repo

  Cezary Piątek said:
  21 January 2016 at 20:23

  W ramach treningu napisalem mały moduł w PS do znajdowania sierot w projekcie

  Do uruchamiania z poziomu Package Manger Console w VS

  Może się przyda 😉

   Krzysztof Morcinek responded:
   4 April 2016 at 13:38

   Dzięki Czarek, a mógłbyś laikowi wytłumaczyć jak nie znająć zagwozdek związanych z PowerShellem uruchomić to? Czy najpierw ten plik gdzieś wgrać jaką komendą itp.

  Cezary Piątek said:
  4 April 2016 at 19:12

  OK. Najlepiej zainstalować sobie taki packet manager skryptów PS jak nuget tylko na poziomie systemu. http://psget.net/
  Następnie korzystając z PsGet można zainstalować mój moduł prosto z githuba komendą
  Install-Module -ModuleUrl https://gist.githubusercontent.com/cezarypiatek/b009bbe8e9b9f6b950ba/raw/3e99f8aa5f26ec8412beccd453a53371a664f79a/ProjectOrphants.psm1

  No a potem już tylko wystarczy w konsoli nugetowej zaimportować moduł komendą
  Import-Module ProjectOrphants

  I od teraz można korzystać z dostępnych tam komend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s