Mały refaktor – przerzucenie sprawdzania nulla

Posted on

Pierwszy przykład

Poprawny kod:

void Foo(object defaultValue)
{
    string defaultValueAsString = != null ? defaultValue.ToString() : string.Empty;
    // ...
}

Czytelniejszy kod:

void Foo(object defaultValue)
{
    string defaultValueAsString = (defaultValue ?? string.Empty).ToString();// 
    // ...
}

Oczywiście ktoś może sie doczepić że to nie jest to samo bo wywołamy dodatkowy ToString() na string.Empty – w mojej opinii pomijalne.

Drugi przykład

Poprawny kod:

// sting[] names;
return names == null ? string.Empty : string.Join(",", names);

Czytelniejszy kod:

// sting[] names;
return string.Join(",", names ?? Enumerable.Empty<string>());

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s