Month: July 2015

Visual Studio – Replace in Files całych linii

Posted on

Za pomocą funkcji Replace (Replace in Files) można również dopasować znaki końca linii (\r\n). Trzeba jednak użyć switcha Use Regular Expressions.

Przykładowo chcemy wykasować wszystkie linie nawierające komentarz //Given (Unit Testy).

.*//Given\r\n

Replace in document, Visual Studio

Słownik eng-pl programisty

Posted on Updated on

boiler-plate
podany na tacy
logging
logowanie wiadomosci (debugerskie, etc)
log in
zalogowanie użytkownika
Peer
równy ranga

redundant – nadmiarowy

Właśnie się dowiedziałem, że w języku angielski nie ma problemu powtórzeń. Nie ma problemu, że w kilku kolejnych zdaniach używa się tego samego słowa bez sięgania do tezaurusa.

git reflog | less

Posted on Updated on

https://en.wikipedia.org/wiki/Less_(Unix)#Frequently_used_commands
Najważniejsze skróty to Spacja oraz ‘b’. (chociaż właśnie sprawdziłem i te skróty działają również w git consoli)

git reflog | less -p Rhino

– wyszukaj wszystkie commity mające “Rhino” w nazwie