git reflog | less

Posted on Updated on

https://en.wikipedia.org/wiki/Less_(Unix)#Frequently_used_commands
Najważniejsze skróty to Spacja oraz ‘b’. (chociaż właśnie sprawdziłem i te skróty działają również w git consoli)

git reflog | less -p Rhino

– wyszukaj wszystkie commity mające “Rhino” w nazwie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s