Testowy użytkownik (np dla Scheduled Tasks)

Posted on Updated on

Działa na Windows 8.1

Dodać użytkownika bez MicrosoftAccount.
http://www.avoiderrors.net/create-a-new-local-user-account-in-windows-8/

Nadać prawa “logon as batch job”
http://www.brooksnet.com/faq/117-02.html

Przykład:
user: schtasksUser
pass: user1

Z takiego użytkownika można korzystać w testach deployujących. Można takie ustawienia wcommitować do Repozytorium, nie jest to żadna tajemnica, a inni developerzy mogą sobie tego samego użytkownika utworzyć i również testy deployujące przejdą im lokalnie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s