VsVim journey

Posted on Updated on

>> indent
<< unindent


:vmap >>
:vmap <<

from https://github.com/jaredpar/VsVim/issues/1133

http://vim.wikia.com/wiki/Search_and_replace

“2p – numbered registers – przedostatni

For example when you put this in your .vimrc

vmap r "_dP // it's a capital 'p' on the end

From http://stackoverflow.com/questions/54255/in-vim-is-there-a-way-to-delete-without-putting-text-in-the-register

Esc zamiast CapsLock

CapsLock jest naprawdę zbędnym klawiszem, a w Vim Escape jest używany dość często. Proponuję je przemapować.
http://vim.wikia.com/wiki/Map_caps_lock_to_escape_in_Windows
Ja skorzystałem z opcji AutoHotkey. Najprostsze rozwiazanie czyli plik z rozszerzeniem .ahk, np escFromCapsLock.ahk posiadający jedną linijkę:


Capslock::Esc

Taki skrypt dodajemy do Autostartu.

Problem, Praca w trybie Administratora: jeśli mamy program uruchomiony w trybie Administratora to powyższy skrypt nie zadziała. Żeby już nie kombinować za bardzo to wtedy odpalam sobie ten skrypt ręcznie jako Administrator.

Domyślny schowek Vima jest także schowkiem Windowsowym

Dodajemy do _vimrc:

:set clipboard=unnamed

Źródło: http://stackoverflow.com/questions/11489428/how-to-make-vim-paste-from-and-copy-to-systems-clipboard

zz, zt, zb – position cursor at middle, top, or bottom of screen

http://stackoverflow.com/questions/1276403/simple-vim-commands-you-wish-youd-known-earlier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s