Month: December 2014

Dług techniczny – kilka obrazków …

Posted on

… obrazków, które można pokazać managmentowi, który upier sie że wszystko jest ok.

Vimium oprócz Chrome także dla Opery

Posted on Updated on

Project Vimium (http://krzysztofmorcinek.wordpress.com/2013/08/01/vimium-i-nie-potrzebujemy-myszki-w-chromie/) był kiedyś na Operze ale tylko w wersji 11 i 12 (skończyło się gdzieś w 2012).

Teraz gdy Opera działa na Webkit można używać rozszerzeń z Chrome.

Opis dla Vimium:

For those using Opera 15+ it is possible to install the Vimium extension:
https://chrome.google.com/webstore/detail/vimium/dbepggeogbaibhgnhhndojpepiihcmeb
Which can be installed via:
https://addons.opera.com/en/extensions/details/download-chrome-extension-9/

Kroki po kolei:
– instalujemy https://addons.opera.com/en/extensions/details/download-chrome-extension-9/
– instalujemy https://chrome.google.com/webstore/detail/vimium/dbepggeogbaibhgnhhndojpepiihcmeb
– musimy w Extension Manager w Operze explicite zainstalować (dopuścić) Vimium.

Powershell różne

Posted on

invoke-psake .\default.ps1 -properties @{ “Configuration”=”Debug” }

Tail i head pomocne dla listujących komend Gita

Posted on Updated on

git reflog wylistuje wszystko co się zmieści na stronie, i trzeba wcisnąć ‘q’ żeby wyjść z trybu oglądania dalszej historii.

git reflog | head -9 – pokaże tylko ostatnie 9 wpisów.

Z drugiej strony listy pobierze nam dane ‘tail’.

Testowy użytkownik (np dla Scheduled Tasks)

Posted on Updated on

Działa na Windows 8.1

Dodać użytkownika bez MicrosoftAccount.
http://www.avoiderrors.net/create-a-new-local-user-account-in-windows-8/

Nadać prawa “logon as batch job”
http://www.brooksnet.com/faq/117-02.html

Przykład:
user: schtasksUser
pass: user1

Z takiego użytkownika można korzystać w testach deployujących. Można takie ustawienia wcommitować do Repozytorium, nie jest to żadna tajemnica, a inni developerzy mogą sobie tego samego użytkownika utworzyć i również testy deployujące przejdą im lokalnie.

Wklejanie w commandline

Posted on

Do starej konsoli windowsowej można wklejać inaczej niż myszką – ALT + Space, E, P – czyli de-facto wyklikanie tego z menu.

This package uses AutoHotkey to remap the dreadful Windows-console-paste key combination, ALT + Space, E, P, to the more commonly used “paste” shortcut, CTRL + V. It’s known to work in the “command prompt” (cmd.exe), PowerShell, Console2, and Git Bash (mingw).

https://chocolatey.org/packages/wincommandpaste

Wiedza z filmików

Posted on Updated on

Czyli coś jakby “Nauczone po (…)” tylko że mniejsze.

dotNetConfPL 2014: Maciej Aniserowicz – Testy jednostkowe w praktyce, vol 2

– Dodawane coś jako link !
– Embedded Resources – przykład w C# jak je wyciągać
– SimpleData
– SimpleData można się też łączyć z bazą z którą gadamy przez inny ORM

VsVim

Posted on

Tryb pracy jest inny. Może krótki filmik wystarczy.
Co zyskujesz: nie sięgasz po kursory (strzałki), po BACKSPACE, DELETE, HOME, END. Mniej używa się Ctrl
Czy ReSharper nie robi tego wszystkiego lepiej? – można zabrać co najlepsze z obydwu – potrafią współżyć.
Ja ukurat znam VIMa od 6 lat, nie korzystałem z niego przez większość czasu ale ostatnio wracam.

Co przyspiesza naukę:
klawisze mają bardzo często powiązanie z nazwą funkcji którą wykonują. d – delete, i – insert, w – word, p – paste, itp.

3 Tryby
insert
normal (command)
vizual
command-line

Insert – coś jak dotychczas, wpisujemy tekst, kasujemy go, chodzimy po nim kursorami i innymi skrótami z VS czy R#. W vim jest to jedyny tryb w którym klawisze które wstukujemy będą wstawiane do edytora.

Normal – wchodzimy do nie ESC, jakby domyślny. Służy do nawigacji po kodzie. Robi się to za pomocą klawiszy h,j,k,l,w,b,0,$ – wymieniając tylko kilka. W tym trybie wycinamy i wklejamy tekst, korzystając z rejestrów.

VsVim journey

Posted on Updated on

>> indent
<< unindent


:vmap >>
:vmap <<

from https://github.com/jaredpar/VsVim/issues/1133

http://vim.wikia.com/wiki/Search_and_replace

“2p – numbered registers – przedostatni

For example when you put this in your .vimrc

vmap r "_dP // it's a capital 'p' on the end

From http://stackoverflow.com/questions/54255/in-vim-is-there-a-way-to-delete-without-putting-text-in-the-register

Esc zamiast CapsLock

CapsLock jest naprawdę zbędnym klawiszem, a w Vim Escape jest używany dość często. Proponuję je przemapować.
http://vim.wikia.com/wiki/Map_caps_lock_to_escape_in_Windows
Ja skorzystałem z opcji AutoHotkey. Najprostsze rozwiazanie czyli plik z rozszerzeniem .ahk, np escFromCapsLock.ahk posiadający jedną linijkę:


Capslock::Esc

Taki skrypt dodajemy do Autostartu.

Problem, Praca w trybie Administratora: jeśli mamy program uruchomiony w trybie Administratora to powyższy skrypt nie zadziała. Żeby już nie kombinować za bardzo to wtedy odpalam sobie ten skrypt ręcznie jako Administrator.

Domyślny schowek Vima jest także schowkiem Windowsowym

Dodajemy do _vimrc:

:set clipboard=unnamed

Źródło: http://stackoverflow.com/questions/11489428/how-to-make-vim-paste-from-and-copy-to-systems-clipboard

zz, zt, zb – position cursor at middle, top, or bottom of screen

http://stackoverflow.com/questions/1276403/simple-vim-commands-you-wish-youd-known-earlier