Month: December 2014

Dług techniczny – kilka obrazków …

Posted on

… obrazków, które można pokazać managmentowi, który upier sie że wszystko jest ok.

Vimium oprócz Chrome także dla Opery

Posted on Updated on

Project Vimium (http://krzysztofmorcinek.wordpress.com/2013/08/01/vimium-i-nie-potrzebujemy-myszki-w-chromie/) był kiedyś na Operze ale tylko w wersji 11 i 12 (skończyło się gdzieś w 2012).

Teraz gdy Opera działa na Webkit można używać rozszerzeń z Chrome.

Opis dla Vimium:

For those using Opera 15+ it is possible to install the Vimium extension:
https://chrome.google.com/webstore/detail/vimium/dbepggeogbaibhgnhhndojpepiihcmeb
Which can be installed via:
https://addons.opera.com/en/extensions/details/download-chrome-extension-9/

Kroki po kolei:
– instalujemy https://addons.opera.com/en/extensions/details/download-chrome-extension-9/
– instalujemy https://chrome.google.com/webstore/detail/vimium/dbepggeogbaibhgnhhndojpepiihcmeb
– musimy w Extension Manager w Operze explicite zainstalować (dopuścić) Vimium.

Powershell różne

Posted on

invoke-psake .\default.ps1 -properties @{ “Configuration”=”Debug” }

Tail i head pomocne dla listujących komend Gita

Posted on Updated on

git reflog wylistuje wszystko co się zmieści na stronie, i trzeba wcisnąć ‘q’ żeby wyjść z trybu oglądania dalszej historii.

git reflog | head -9 – pokaże tylko ostatnie 9 wpisów.

Z drugiej strony listy pobierze nam dane ‘tail’.

Testowy użytkownik (np dla Scheduled Tasks)

Posted on Updated on

Działa na Windows 8.1

Dodać użytkownika bez MicrosoftAccount.
http://www.avoiderrors.net/create-a-new-local-user-account-in-windows-8/

Nadać prawa “logon as batch job”
http://www.brooksnet.com/faq/117-02.html

Przykład:
user: schtasksUser
pass: user1

Z takiego użytkownika można korzystać w testach deployujących. Można takie ustawienia wcommitować do Repozytorium, nie jest to żadna tajemnica, a inni developerzy mogą sobie tego samego użytkownika utworzyć i również testy deployujące przejdą im lokalnie.

Wklejanie w commandline

Posted on

Do starej konsoli windowsowej można wklejać inaczej niż myszką – ALT + Space, E, P – czyli de-facto wyklikanie tego z menu.

This package uses AutoHotkey to remap the dreadful Windows-console-paste key combination, ALT + Space, E, P, to the more commonly used “paste” shortcut, CTRL + V. It’s known to work in the “command prompt” (cmd.exe), PowerShell, Console2, and Git Bash (mingw).

https://chocolatey.org/packages/wincommandpaste

Wiedza z filmików

Posted on Updated on

Czyli coś jakby “Nauczone po (…)” tylko że mniejsze.

dotNetConfPL 2014: Maciej Aniserowicz – Testy jednostkowe w praktyce, vol 2

– Dodawane coś jako link !
– Embedded Resources – przykład w C# jak je wyciągać
– SimpleData
– SimpleData można się też łączyć z bazą z którą gadamy przez inny ORM