Month: November 2014

Nauczone po Code Retreat 2014

Posted on

Ctrl + L === Ctrl + X

HashSet zamiast List nie trzeba sprawdza .Contains()

Nauczone po Legacy Code Retreat 2014

Posted on

Gdy robię większy (każdy?) refactoring to nie wycinać kodu który usuwam, tylko go kopiować/komentować. Dopiero gdy już się przyjrzę, że nowa zmieniona wersja działa – test przechodzi – wtedy kasować zmienione kawałki.

Golden master.

Generic memoization method (C#)

Posted on

Func<T, R> Memoize<T, R>(Func<T, R> func)
{
  var cache = new Dictionary<T, R>();
  return arg =>
  {
    R result;
    if (cache.TryGetValue(arg, out result))
      return result;

    result = func(arg);
    cache.Add(arg, result);

    return result;
  };
}

void Test()
{
  var powerMem = Memoize<int, int>(a =>
  {
    Console.WriteLine("{0}^2 is {1}", a, a * a);
    return a*a;
  });

  powerMem(1); // Wypisze tylko teraz na konsole
  powerMem(1);
}

void Test2()
{
  var addMem = Memoize((Tuple<int, int> arg) =>
  {
    Console.WriteLine("adding {0} + {1}; ", arg.Item1, arg.Item2);
    return arg.Item1 + arg.Item2;
  });

  addMem(Tuple.Create(1, 2)); // Wypisze tylko teraz na konsole
  addMem(Tuple.Create(1, 2));
}

Z książki Real-World Functional Programming rozdział 10.4.