Month: October 2014

Dlaczego Visual Basic .NET jest jaki jest oczami twórców

Posted on

http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2004/03/02/cargo-cultists-part-three-is-mort-a-cargo-cultist.aspx

http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2004/03/01/82168.aspx

Visual Basic .NET – czytelniejszy kod

Posted on

To drugie jest bardziej czytelne:
If Not sheet Is Nothing Then
If sheet IsNot Nothing Then

Ruby – pierwsze kroki

Posted on Updated on

5.times { print ‘Hey’ }

a = [1,2]
a << 5

Męcząca instalacja ruby for windows (tylko 32bit, nie brać 64bit). Lepiej VirtualBox, ściągamy dysku ubuntu http://www.ubuntu.com/download/desktop i tam piszemy w Ruby'm.

rake db:setup
rake db:migrate

rails s

gem 'underscore-rails'
//= require underscore

rails c
Skill.all
Skill.first.delete
Skill.find_by(skill: nil).delete

Kroki aby zrobić update na bazie:
rails g migration AddIsConfirmedToUsers is_confirmed:boolean
rake db:migrate

binding.pry
i podglądam tam gdzie jest consola bo się zatrzymała

User.first.update(is_confirmed: false)

Person.find_by(name: ‘Spartacus’, rating: 4)

Nauczone po dotNetConfPL

Posted on

W consoli (np gita): ‘explorer .’

Jak wystartować

Posted on

https://github.com/msysgit/msysgit/releases

git config –global user.email “your_email@example.com”
git config –global user.name “Your name”

Pytania na rozmowę

Posted on Updated on

Jak sprawdzić czy zapytanie do bazy jest optymalne – spojrzeć w SQL data execution/profiler.

Czy connection pool to jest sprawa klienta czy serwera?

F# – po prostu programuj

Posted on Updated on

Trzeba sie od kilku rzeczy odzwyczaić:

  1. Brak R# (na chwilę pisania tego)
  2. Żeby intellisense załapało zmiany trzeba zapisać plik
  3. Żeby inny projekt załapał zmiany trzeba przebudować projekt