Month: July 2014

log4net – prosty setup

Posted on

Bibliotekę log4net pobieramy z pomoc Nugeta.

W web.config dodajemy sekcje o log4net do <configSections> oraz konfigurujemy logowanie do pliku “logs\Log.txt”.

<configuration>
  <configSections>
   <section name="log4net" type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler, log4net" />
  </configSections>
 <log4net>
  <appender name="LogFileAppender" type="log4net.Appender.FileAppender">
   <param name="File" value="logs\Log.txt" />
   <param name="AppendToFile" value="true" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %-5p %c %m%n" />
   </layout>
  </appender>
  <root>
   <level value="ALL" />
   <appender-ref ref="LogFileAppender" />
  </root>
 </log4net>
</configuration>

W miejscu gdzie startuje nasz framework (np. Application_Start() w Global.asax, Bootstrapper.ApplicationStartup() dla Nancy) umieszczamy

// Remember about this line
XmlConfigurator.Configure();

// Just check out
ILog logger = LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
logger.Info("Starting");

Często zapomina się o XmlConfigurator.Configure();

Jest to setup minimum, aby tylko zadziałało. Oczywiście polecam się bawić innymi ustawieniami log4neta.