Month: May 2014

AngularJS pitfall #1

Posted on Updated on

Nazwy dyrektyw definiujemy Camel Casem:

myModule.directive('digitalPrinting', function () {
  return {
    restrict: 'E',
    templateUrl: 'digitalPrinting.html',
    scope: {
      digitalPrinting: '=',
    },
  };
});

natomiast w markupie używamy snake case (wszędzie w necie snake_case definiuje się z pokreśleniem, natomiast w książce o Angularze chodzi im o snake-case):

<digital-printing ></digital-printing>

Nie zauważyłem że dotyczy to również nazw paparetrów przekazywanych za pomocą atrybutów.

Przeklejałem “digitalPrinting” jako atrybut i dostawałem (VS automatycznie robi covercase na “digitalPrinting”:

<digital-printing digitalprinting="offer.digitalPrinting"></digital-printing>

Tu jednak również trzeba “wężyka”:

<digital-printing digital-printing="offer.digitalPrinting"></digital-printing>