All the small things.

Posted on

Equals()

Często widzę że ktoś porównuje stringi za pomocą Equals:

// Bad code readability
cultureInfo.Name.Equals("en")

Jest to dla mnie nie czytelne. Czy jest jakiś powód dla którego to nie powinno być po prostu:

cultureInfo.Name == "en" 

To chyba ma sens kiedy np. chcesz użyć case insensitive (lub innego typu StringComparison).
Ja do porównywania stringów preferuję string.Compare() (jest też string.CompareOrdinal()). String.Compare() ma więcej możliwości niż Equals().

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s