Jak logować pospolite błędy

Posted on Updated on

private static readonly ILog Logger = LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

ILog – interfejs z biblioteki log4net. Uzależniamy się od log4net, nie jest to takie złe. Czasem tworzy się własne [kod]

Nie mam tutaj jednoznacznej preferencji. W drugim przypadku gubimy możliwość pobrania loggera per klasa.

Jak to Bartek zrobił, czy to nie za dużo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s