Month: October 2013

Usefull Open Waves snippets

Posted on

When Condition is false, the markup (and method calls) inside <ThenContent> is not evaluated.

<ow:ConditionalPlaceHolder runat="server" Condition="<%# CurrentBlock.IsShowAllLinkVisible %>">
  <ThenContent>
    <a href="<%# CurrentBlock.GetCalendarListLink() %>" class="link-big special icon-big-square-right"><%# CurrentBlock.CalendarListText %></a>
  </ThenContent>
  <ElseContent>
    <p>ElseContent</p>
  </ElseContent>
</ow:ConditionalPlaceHolder>
Advertisements

Attach to process – usprawnienie dla Visual Studio

Posted on Updated on

AttachTo in Visual Studio

Dodatek do Visual Studio który automatyzuje prostą ale niestety zajmującą wiele klikania czynność. DEBUG->Attach to process i wybieranie tego właściwego spośród listy wszystkich procesów.

Po zainstalowaniu dostajemy kilka nowych opcji.

Tools attach to Visual Studio

Why I don’t like Web Forms in EPiServer

Posted on Updated on

It can be avoided using Macio code (lambdas).

Advertisements

Feedback after academy

Posted on

I had an Academy today. It’s a time when anybody from company can have a presentation on any topic. I had a presentation about EPiServer 7 (MVC) development.

I want to point the feedback I get to not forget it for the next Academy:

 • I could focus on less topics, but cover them more deeply with more examples
 • It was too much chaotic, I was not following a plan (there was no strict plan, let’s say). And it would be difficult to make the same presentation again.
Advertisements

Fill CurrentPage after PostBack in MVC

Posted on

public class PageContextActionFilter : IResultFilter
{
  private readonly IContentLoader _contentLoader;

  public PageContextActionFilter(IContentLoader contentLoader)
  {
    _contentLoader = contentLoader;
  }

  public void OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext)
  {
    var model = filterContext.Controller.ViewData.Model as IPageViewModel<StandardPage>;
    if (model == null)
      return;

    // code like in Alloy Template

    // When ViewModel is posted back to server by POST, CurrentPage is null, so its set here
    if (model.CurrentPage == null)
    {
      var pageReferene = filterContext.RequestContext.GetContentLink();
      var concreteModel = model as PageViewModel<StandardPage>;
      if (concreteModel != null)
      {
        var currentPage = _contentLoader.Get<StandardPage>(pageReferene);
        concreteModel.CurrentPage = currentPage;
      }
    }
  }

  public void OnResultExecuted(ResultExecutedContext filterContext) { }
}
Advertisements

Screen Capture and instant publish on the web – Jing

Posted on

I use Jing (nice video on home page) for taking a screenshot (it out of the box uploads it on the web) and pasting url into an excel file, when I needed to make an estimation of rewriting website that is currently running. It’s free.

Jing is developed by TechSmith, the company which is developing Camtasia Studio. I like them 🙂

Advertisements

ASP.NET: skąd ten dziwny kod w przeglądarce? WTF?

Posted on

Znalazłem w repozytorium commit o enigmatycznej treści WTF. W tym commicie jedyna zmiana to spacja w pustej linijce. Rzeczywiście WTF oddaje zdziwienie developera w momencie gdy to commitował (i mu to pomogło, bo by nie commitował).

Chodzi o to że ASP.NET czasem cache’uje i wisi na starszej wersji pliku widoku (*.aspx, *.ascx, *.cshtml). Nie powinno się tak dziać, ale jednak tak bywa. (Ta funkcjonalność to chyba ASP.NET Dynamic Compilation, jest ona poza tematem wpisu)

Moje najszybsze rozwiązanie

Najszybsze rozwiązanie to ta wymieniona spacja i zapisanie pliku. Zaraz po tym polecam od razu zrobić Ctrl+Z i jeszcze raz zachować – takie spacje nieczyszczone od razu lądują potem w repozytorium.

Można wykonać C:\>iisreset, można też wyczyścić Temporary ASP.NET files.

Advertisements