Favorites w Windows Explorer

Posted on

Po lewej w Exploratorze mamy skróty do folderów z których najczęściej korzystamy. Sa one nam dane z systemem, a dodatkowo niektóre aplikacje się tam instaluja. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę, że moga całkowicie pozmieniać te foldery.

Favorites

windows explorer favorites
Add current location to Favorites

Dodanie kilku folderów, z których korzystamy codziennie na pewno przyspieszy nasza prace.

Libraries

Poniższy obrazek pokazuje nam jak dodać folder do Libraries. Różnica między nimi jest taka, że czasem inny program (np przegladka, lub jakiś program do obrabiania plików) chce coś pobrać zapisac na naszym dysku i wtedy otwiera sie okienko Exploratora i mamy do pomocy albo obywda Favorites i Libraries albo tylko jedno.

Create new library in Windows Explorer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s